တာဝန်မဲ့စွာ ကိုယ်လွတ်ရုန်း ထွက်ခွာရန် ကြံစည်နေသည့် တယ်လီနောကို တရားစွဲလိုက်သော မြန်မာနိုင်ငံသား …..

News

တာဝန္မဲ့စြာ ကိုယ္လြတ္႐ုန္း ထြက္ခြာရန္ ႀကံစည္ေနသည့္ တယ္လီေနာကို တရားစြဲလိုက္ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံသား

ေနာ္ေဝးအေျခစိုက္ တယ္လီကြန္းကုမၸဏီ ႀကီးျဖစ္သည့္ တယ္လီေနာသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံကို စြန႔္ခြာသြားေတာ့မည္ ျဖစ္သည္။ ယင္းသို႔ထြက္ခြာသြားလွ်င္ ၎တို႔၏ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား

ေပါက္ၾကားမည့္ အႏၲရာယ္ႏွင့္ လြတ္လပ္ခြင့္မ်ား ဆုံးရႈံးရမည့္ အေျခအေနႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေနရေၾကာင္း ဒီမိုကေရစီအေရး တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူမ်ားက ဆိုသည္။

တာဝန္မဲ့စြာ ကိုယ္လြတ္႐ုန္း ထြက္ခြာရန္ ႀကံစည္ေနသည့္ တယ္လီေနာကို တရားစြဲလိုက္ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံသား

တာဝန္မဲ့စြာ ကိုယ္လြတ္႐ုန္း ထြက္ခြာရန္ ႀကံစည္ေနသည့္ တယ္လီေနာကို တရားစြဲလိုက္ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံသား

hihihihihihihihihi

this is test

တာဝန္မဲ့စြာ ကိုယ္လြတ္႐ုန္း ထြက္ခြာရန္ ႀကံစည္ေနသည့္ တယ္လီေနာကို တရားစြဲလိုက္ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံသား

ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ဒီမိုကေရစီအေရး တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူမ်ားအတြက္မူ တယ္လီဖုန္းဆက္သြယ္မႈ မွတ္တမ္းမ်ားသည္ ေၾကာ္ျငာသင္ပုန္းေပၚရွိ သံသယရွိသူစာရင္းကဲ့သို႔ပင္ ၎တို႔အားလုံးကို

တစ္စုတစ္ေဝးတည္း စုေပးထားသကဲ့သို႔ပင္ျဖစ္သည္။၎တို႔အေနျဖင့္ မိသားစုဝင္မ်ား၊ မိတ္ေဆြမ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ေျပာဆိုမႈမ်ားသည္ အာဏာသိမ္း စစ္တပ္၏ ေစာင့္ၾကည့္ ေျခရာခံျခင္း

မခံရမွသာလွ်င္ ေဘးကင္းလုံၿခဳံမည္ဟု ယုံၾကည္ၾကသည္။ ယခုအခ်ိန္တြင္ ဆက္သြယ္ေျပာဆိုမႈမ်ားႏွင့္ တယ္လီဖုန္းေခၚဆိုမႈ မွတ္တမ္းမ်ားသည္ အႏၲရာယ္ရွိသည့္ အေျခအေနတြင္
တာဝန္မဲ့စြာ ကိုယ္လြတ္႐ုန္း ထြက္ခြာရန္ ႀကံစည္ေနသည့္ တယ္လီေနာကို တရားစြဲလိုက္ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံသား

တာဝန္မဲ့စြာ ကိုယ္လြတ္႐ုန္း ထြက္ခြာရန္ ႀကံစည္ေနသည့္ တယ္လီေနာကို တရားစြဲလိုက္ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံသား

တာဝန္မဲ့စြာ ကိုယ္လြတ္႐ုန္း ထြက္ခြာရန္ ႀကံစည္ေနသည့္ တယ္လီေနာကို တရားစြဲလိုက္ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံသား

ဆိုက္ေရာက္ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူမ်ားက ေျပာဆိုသည္။အျခားေသာ တယ္လီကြန္းကုမၸဏီမ်ားကဲ့သို႔ပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ေအာ္ပေရတာ ကုမၸဏီႀကီး ေလးခုသည္လည္း မည္သူက

မည္သူ႔ကို မည္သည့္အခ်ိန္တြင္ အခ်ိန္မည္မွ်ၾကာၾကာ ေခၚဆိုသည္ အစရွိသည့္ တယ္လီဖုန္း ဆက္သြယ္ေျပာဆိုမႈ မွတ္တမ္းမ်ားကို သိမ္းဆည္းထားပါသည္။

ဒီမိုကေရစီအေရး တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူတစ္ဦး ျဖစ္သည့္ “ကိုေက်ာ္” (အမည္လႊဲ) သည္ တိုင္းျပည္ အာဏာသိမ္းခံလိုက္ရၿပီးသည့္တိုင္ ၎၏ တယ္လီဖုန္းဆက္သြယ္မႈ မွတ္တမ္းမ်ားႏွင့္
တာဝန္မဲ့စြာ ကိုယ္လြတ္႐ုန္း ထြက္ခြာရန္ ႀကံစည္ေနသည့္ တယ္လီေနာကို တရားစြဲလိုက္ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံသား

တာဝန္မဲ့စြာ ကိုယ္လြတ္႐ုန္း ထြက္ခြာရန္ ႀကံစည္ေနသည့္ တယ္လီေနာကို တရားစြဲလိုက္ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံသား

တာဝန္မဲ့စြာ ကိုယ္လြတ္႐ုန္း ထြက္ခြာရန္ ႀကံစည္ေနသည့္ တယ္လီေနာကို တရားစြဲလိုက္ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံသား

ပတ္သက္ၿပီး အထူးစိုးရိမ္ခဲ့ျခင္းမရွိခဲ့ေပ။စစ္တပ္မွ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းခံရမည္စိုးသျဖင့္ ၎၏အမည္ရင္းကို ထုတ္ေဖာ္မေျပာရန္ ေမတၱာရပ္ခံခဲ့ေသာ ဒီမိုကေရစီဘက္ေတာ္သားသည္

တယ္လီေနာဆင္းကဒ္ကို အသုံးျပဳေနသျဖင့္ ၎၏ ပုဂၢိဳလ္ေရးဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား လုံၿခဳံသည္ဟု ယူဆထားသည္။

အေၾကာင္းမွာ တယ္လီေနာကုမၸဏီသည္ ဒီမိုကေရစီႏွင့္
တာဝန္မဲ့စြာ ကိုယ္လြတ္႐ုန္း ထြက္ခြာရန္ ႀကံစည္ေနသည့္ တယ္လီေနာကို တရားစြဲလိုက္ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံသား

တာဝန္မဲ့စြာ ကိုယ္လြတ္႐ုန္း ထြက္ခြာရန္ ႀကံစည္ေနသည့္ တယ္လီေနာကို တရားစြဲလိုက္ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံသား

တာဝန္မဲ့စြာ ကိုယ္လြတ္႐ုန္း ထြက္ခြာရန္ ႀကံစည္ေနသည့္ တယ္လီေနာကို တရားစြဲလိုက္ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံသား

လူ႔အခြင့္အေရးကို တန္ဖိုးထားေလးစားေသာ တိုင္းျပည္ျဖစ္သည့္ ေနာ္ေဝးႏိုင္ငံတြင္ အေျခစိုက္သည့္ ႏိုင္ငံတကာ ကုမၸဏီႀကီးတစ္ခု ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္ အဆိုပါလုံၿခဳံေရး အာမခံခ်က္သည္ ဇူလိုင္လတြင္ အစိတ္စိတ္အႁမြာႁမႊာ ကြဲေၾကသြားခဲ့ရသည္။ အေၾကာင္းကား ျမန္မာျပည္၏ ဒုတိယအႀကီးဆုံး တယ္လီကြန္း

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းစုႀကီးသည္ ကုမၸဏီ၏ ပိုင္ဆိုင္မႈ ၁၀၀% လုံးကို လက္ဘႏြန္အေျခစိုက္ M 1 လုပ္ငန္းစုထံသို႔ ေရာင္းခ်ၿပီး ျမန္မာျပည္မွ အၿပီးတိုင္ထြက္သြားေတာ့မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကျငာခဲ့၍ ျဖစ္သည္။
တာဝန္မဲ့စြာ ကိုယ္လြတ္႐ုန္း ထြက္ခြာရန္ ႀကံစည္ေနသည့္ တယ္လီေနာကို တရားစြဲလိုက္ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံသား

တာဝန္မဲ့စြာ ကိုယ္လြတ္႐ုန္း ထြက္ခြာရန္ ႀကံစည္ေနသည့္ တယ္လီေနာကို တရားစြဲလိုက္ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံသား

တာဝန္မဲ့စြာ ကိုယ္လြတ္႐ုန္း ထြက္ခြာရန္ ႀကံစည္ေနသည့္ တယ္လီေနာကို တရားစြဲလိုက္ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံသား

ထို႔ေနာက္ပိုင္း ခုနစ္လ လုံးလုံးတြင္ တယ္လီေနာ္ကုမၸဏီသည္ ျမန္မာျပည္၏ တစ္ေန႔တစ္ျခား ဆိုး႐ြားယုတ္ေလ်ာ့လာေနေသာ လုံၿခဳံေရးအေျခအေနႏွင့္ စစ္တပ္မွ

၎၏ကြန္ယက္မ်ားတြင္ ေစာင့္ၾကည့္ေရးစနစ္မ်ား တပ္ဆင္ရန္ ဖိအားေပးျခင္းတို႔မွ လြတ္ေျမာက္ေရးလမ္းစကိုသာ ရွာေဖြေနခဲ့သည္။သို႔ေသာ္ အျခားႏိုင္ငံတကာ

ကုမၸဏီမ်ားကဲ့သို႔ပင္ တယ္လီေနာမွ ျမန္မာျပည္မွ စြန႔္ခြာရန္ ဆုံးျဖတ္လိုက္သည့္ သတင္းသည္ ကိုေက်ာ္ကဲ့သို႔ေသာ မိမိတို႔၏ တယ္လီဖုန္းဆက္သြယ္ေရး မွတ္တမ္းမ်ားအားလုံး စစ္တပ္လက္သို႔
တာဝန္မဲ့စြာ ကိုယ္လြတ္႐ုန္း ထြက္ခြာရန္ ႀကံစည္ေနသည့္ တယ္လီေနာကို တရားစြဲလိုက္ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံသား

တာဝန္မဲ့စြာ ကိုယ္လြတ္႐ုန္း ထြက္ခြာရန္ ႀကံစည္ေနသည့္ တယ္လီေနာကို တရားစြဲလိုက္ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံသား

တာဝန္မဲ့စြာ ကိုယ္လြတ္႐ုန္း ထြက္ခြာရန္ ႀကံစည္ေနသည့္ တယ္လီေနာကို တရားစြဲလိုက္ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံသား

၀ ကြက္ အပ္လိုက္ရမည္ကို စိုးရိမ္ေနၾကသည့္ လူ႔အခြင့္အေရး တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူမ်ားအတြက္ အေၾကာက္တရားကို တြန္းတင္ေပးလိုက္သကဲ့သို႔ ျဖစ္ေနသည္။

တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူမ်ားအေနျဖင့္ ယခုအေျခအေနမ်ိဳး ဆိုက္ေရာက္ မလာေစရန္ အပူတျပင္း အားထုတ္ေနခဲ့ၾကၿပီး ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းေပါင္း ၄၇၀ ေက်ာ္မွလည္း

တယ္လီေနာကုမၸဏီ ေရာင္းခ်မည့္အစီအစဥ္ကို ကန႔္ကြက္သည့္စာကို ဇူလိုင္လတြင္ ေပးပို႔ခဲ့သည္အဆိုပါလတြင္ပင္ ကိုေက်ာ္မွ ၎၏တယ္လီဖုန္းဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္သည့္
တာဝန္မဲ့စြာ ကိုယ္လြတ္႐ုန္း ထြက္ခြာရန္ ႀကံစည္ေနသည့္ တယ္လီေနာကို တရားစြဲလိုက္ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံသား

တာဝန္မဲ့စြာ ကိုယ္လြတ္႐ုန္း ထြက္ခြာရန္ ႀကံစည္ေနသည့္ တယ္လီေနာကို တရားစြဲလိုက္ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံသား

တာဝန္မဲ့စြာ ကိုယ္လြတ္႐ုန္း ထြက္ခြာရန္ ႀကံစည္ေနသည့္ တယ္လီေနာကို တရားစြဲလိုက္ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံသား

မွတ္တမ္းမ်ားကို ဖ်က္ပစ္ေပးရန္ တယ္လီေနာ ကုမၸဏီထံသို႔ စာေရးသား ေပးပို႔ခဲ့သည္။ဥေရာပသမဂၢ EU ၏ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာကိစၥမ်ား လ်ိဳ႕ဝွက္ထားေရးဥပေဒ (GDPR) ကို လိုက္နာရမည့္

ေနာ္ေဝးကုမၸဏီျဖစ္ေသာ တယ္လီေနာအေနျဖင့္ ၎၏စာကို အေရးထားမည္ဟု ကိုေက်ာ္မွ ယုံၾကည္သည္။သို႔ေသာ္ WIRED မွ ျမင္ေတြ႕ခဲ့ရေသာ တယ္လီေနာ ကုမၸဏီမွ ျပန္ၾကားစာတြင္ GDPR သည္

“တယ္လီေနာ ျမန္မာႏွင့္ သက္ဆိုင္ျခင္းမရွိ” ဟု ေဖာ္ျပပါရွိသျဖင့္ ကိုေက်ာ္အေနျဖင့္ မ်ားစြာစိတ္ပ်က္ခဲ့ရသည္။ “ကြၽန္ေတာ္တို႔ သူတို႔ကို ပိုက္ဆံေပးရတာပဲေလ၊ ဥေရာပက

လူေတြေပးသလို ေပးေနတာပဲေလ၊ ဒါေပမယ့္ တုန႔္ျပန္မႈက အရမ္းကြာတယ္” ဟု သူကေျပာသည္။ကိုေက်ာ္၏ အေရးကိစၥတြင္ ပါဝင္ကူညီေပးေနေသာ ဒတ္ခ်္အေျခစိုက္ ႏိုင္ငံတကာ

ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ လုပ္ငန္းမ်ား၏ က်င့္ဝတ္ဆိုင္ရာ တာဝန္ယူမႈမ်ားကို ေလ့လာဆန္းစစ္ေနသည့္ အဖြဲ႕ျဖစ္သည့္ SOMO မွ အႀကီးတန္း သုေတသီျဖစ္သူ Joseph Wilde-Ramsing
တာဝန္မဲ့စြာ ကိုယ္လြတ္႐ုန္း ထြက္ခြာရန္ ႀကံစည္ေနသည့္ တယ္လီေနာကို တရားစြဲလိုက္ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံသား

တာဝန္မဲ့စြာ ကိုယ္လြတ္႐ုန္း ထြက္ခြာရန္ ႀကံစည္ေနသည့္ တယ္လီေနာကို တရားစြဲလိုက္ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံသား

တာဝန္မဲ့စြာ ကိုယ္လြတ္႐ုန္း ထြက္ခြာရန္ ႀကံစည္ေနသည့္ တယ္လီေနာကို တရားစြဲလိုက္ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံသား

ကမူ “စိုးရိမ္စရာက ဘာလဲဆိုေတာ့ တကယ္လို႔မ်ား စစ္တပ္က အဲဒီအခ်က္အလက္ေတြကို ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္သြားၿပီဆိုရင္ သူတို႔အေနနဲ႔ ကြန္ယက္ေတြရဲ႕ မူလခ်ိတ္ဆက္မႈေတြကို

ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္သြားမွာကိုပဲ”“သူတို႔က တစ္ေယာက္ေယာက္ကို ဖမ္းမိတာနဲ႔ အဲဒီလူရဲ႕ ဖုန္းနံပါတ္ကိုရမယ္၊ ၿပီးရင္ အဲဒီနံပါတ္က ဘယ္သူေတြနဲ႔ အဆက္အသြယ္

လုပ္ထားသလဲ ဆိုတာကိုျမင္သြားမယ္၊ ေနာက္တစ္ဆင့္အေနနဲ႔ သူတို႔ရဲ႕မိသားစုဝင္ေတြ၊ ကြန္ယက္ထဲက အျခားအဆက္အသြယ္ေတြ၊ တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူေတြကို ဆက္ေဖာ္ထုတ္မယ္
တာဝန္မဲ့စြာ ကိုယ္လြတ္႐ုန္း ထြက္ခြာရန္ ႀကံစည္ေနသည့္ တယ္လီေနာကို တရားစြဲလိုက္ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံသား

တာဝန္မဲ့စြာ ကိုယ္လြတ္႐ုန္း ထြက္ခြာရန္ ႀကံစည္ေနသည့္ တယ္လီေနာကို တရားစြဲလိုက္ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံသား

တာဝန္မဲ့စြာ ကိုယ္လြတ္႐ုန္း ထြက္ခြာရန္ ႀကံစည္ေနသည့္ တယ္လီေနာကို တရားစြဲလိုက္ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံသား

၊ ၿပီးရင္ ဒီအခ်က္အလက္ေတြနဲ႔ လူေတြကို ဖမ္းဖို႔အသုံးျပဳမယ္”ယခုအပတ္ထဲတြင္ကား ကိုေက်ာ္မွာ အျခားနည္းလမ္းအသစ္တစ္ခုကို ႀကိဳးပမ္းလ်က္ ရွိသည္။ ၎က

ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၈ ရက္ေန႔တြင္ တယ္လီေနာျမန္မာသည္ ေနာ္ေဝအစိုးရလက္ေအာက္ခံ ကုမၸဏီတစ္ခုအေနျဖင့္ လိုက္နာရမည့္ GDPR ကို ခ်ိဳးေဖာက္ေသာေၾကာင့္ အေရးယူေပးပါရန္

တရားစြဲဆိုမႈ တစ္ရပ္ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ေနာ္ေဝႏိုင္ငံ အခ်က္အလက္ကာကြယ္ေရး အာဏာပိုင္မ်ားထံ ေပးပို႔လိုက္သည့္ အဆိုပါတိုင္ၾကားစာတြင္ ျမန္မာျပည္မွ
တာဝန္မဲ့စြာ ကိုယ္လြတ္႐ုန္း ထြက္ခြာရန္ ႀကံစည္ေနသည့္ တယ္လီေနာကို တရားစြဲလိုက္ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံသား

တာဝန္မဲ့စြာ ကိုယ္လြတ္႐ုန္း ထြက္ခြာရန္ ႀကံစည္ေနသည့္ တယ္လီေနာကို တရားစြဲလိုက္ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံသား

တာဝန္မဲ့စြာ ကိုယ္လြတ္႐ုန္း ထြက္ခြာရန္ ႀကံစည္ေနသည့္ တယ္လီေနာကို တရားစြဲလိုက္ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံသား

တတ္ႏိုင္သမွ် ျမန္ျမန္ ထြက္ခြာသြားရန္ႏွင့္ စစ္တပ္မွ ၎တို႔၏ အခ်က္အလက္မ်ားကို အသုံးျပဳကာ ၎တို႔ကို ေျခရာခံ ဖမ္းဆီးေဖာ္ထုတ္မည္ဟု ယုံၾကည္ေနသည့္ တယ္လီေနာ၏

ဝန္ေဆာင္မႈႏွင့္ အသုံးျပဳသူမ်ားအၾကား ပိတ္မိေနေသာ တယ္လီကြန္း ကုမၸဏီႀကီး၏ အေျခအေနကို အသားေပးေဖာ္ျပထားသည္။“တယ္လီေနာက ထြက္သြားခ်င္တယ္လို႔ ကြၽန္မတို႔

နားလည္ပါတယ္” ဟု အမႈတြင္ လိုက္ပါေဆာင္႐ြက္ေပးေနေသာ ေအာ္စလိုၿမိဳ႕ရွိ SANDS ဥပေဒအႀကံေပးအဖြဲ႕၏ မိတ္ဖက္တစ္ဦးျဖစ္သူ Ketil Sellæg Ramberg မွ ေျပာသည္။ “ကြၽန္မတို႔

စိတ္ပူတာက သူတို႔အေနနဲ႔ သူတို႔ရဲ႕ ဝန္ေဆာင္မႈကိုအသုံးျပဳသူ ၁၈သန္း ၁၉ သန္းေလာက္ရဲ႕ အခ်က္အလက္ေတြကို ေဘးအႏၲရာယ္ တစ္စုံတစ္ရာ မက်ေရာက္ႏိုင္ေအာင္
တာဝန္မဲ့စြာ ကိုယ္လြတ္႐ုန္း ထြက္ခြာရန္ ႀကံစည္ေနသည့္ တယ္လီေနာကို တရားစြဲလိုက္ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံသား

တာဝန္မဲ့စြာ ကိုယ္လြတ္႐ုန္း ထြက္ခြာရန္ ႀကံစည္ေနသည့္ တယ္လီေနာကို တရားစြဲလိုက္ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံသား

တာဝန္မဲ့စြာ ကိုယ္လြတ္႐ုန္း ထြက္ခြာရန္ ႀကံစည္ေနသည့္ တယ္လီေနာကို တရားစြဲလိုက္ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံသား

မစီမံဘဲ ဒီႏိုင္ငံကေန ထြက္သြားမွာကိုပဲ” ။တယ္လီေနာ၏ ေျပာခြင့္ရ David Fidjeland မွ “တယ္လီဖုန္း ဝန္ေဆာင္ေတြ ပတ္သက္တဲ့ ဘယ္လိုအခ်က္အလက္မ်ိဳးကိုမွ ေနာ္ေဝ

ဒါမွမဟုတ္ ဥေရာပသမဂၢက မကိုယ္တြယ္ပါဘူး၊ GDPR ဆိုတာကလည္း ျမန္မာျပည္က တယ္လီေနာ အသုံးျပဳသူေတြရဲ႕ အခ်က္အလက္ ကိုယ္တြယ္ေရးကိစၥေတြမွာ အက်ဳံးမဝင္ပါဘူး” ဟုဆိုထားသည္။

“ျမန္မာျပည္မွာ ျဖစ္ေပၚေနတဲ့အေျခအေနေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ကြၽန္ေတာ္တို႔အေနနဲ႔ ျပည္တြင္းက ဥပေဒေတြကတစ္ဖက္၊ အျခားတစ္ဖက္မွာက ကြၽန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ စံႏႈန္းေတြရယ္နဲ႔
တာဝန္မဲ့စြာ ကိုယ္လြတ္႐ုန္း ထြက္ခြာရန္ ႀကံစည္ေနသည့္ တယ္လီေနာကို တရားစြဲလိုက္ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံသား

တာဝန္မဲ့စြာ ကိုယ္လြတ္႐ုန္း ထြက္ခြာရန္ ႀကံစည္ေနသည့္ တယ္လီေနာကို တရားစြဲလိုက္ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံသား

တာဝန္မဲ့စြာ ကိုယ္လြတ္႐ုန္း ထြက္ခြာရန္ ႀကံစည္ေနသည့္ တယ္လီေနာကို တရားစြဲလိုက္ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံသား

ႏိုင္ငံတကာဥပေဒေတြ၊ လူ႔အခြင့္အေရး စံခ်ိန္စံၫႊန္းေတြရယ္ကတစ္ဖက္ ၾကားမွာ ဗ်ာမ်ားေနရတယ္” ဟု Fidjeland မွာဆိုထားသည္။ထို႔အျပင္၎က တယ္လီေနာသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္

ဆက္လက္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ႏိုင္ေရးမွာ မျဖစ္ႏိုင္ေတာ့ ဟုလည္း ထပ္ေလာင္းအတည္ျပဳသည္။ ကုမၸဏီကို ေရာင္းခ်မႈျဖစ္စဥ္၏ အစိတ္အပိုင္းတစ္ရပ္အေနျဖင့္ လုပ္ငန္း ဆက္လက္

လည္ပတ္ႏိုင္ေရးနဲ႔ ဝန္ေဆာင္မႈ အသုံးျပဳသူမ်ား အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္မႈကေန ေရွာင္လႊဲႏိုင္ဖို႔ တယ္လီဖုန္း ဆက္သြယ္ေျပာဆိုမႈ မွတ္တမ္းမ်ားကို “လႊဲေျပာင္းေပးရမည္” ဟု
တာဝန္မဲ့စြာ ကိုယ္လြတ္႐ုန္း ထြက္ခြာရန္ ႀကံစည္ေနသည့္ တယ္လီေနာကို တရားစြဲလိုက္ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံသား

တာဝန္မဲ့စြာ ကိုယ္လြတ္႐ုန္း ထြက္ခြာရန္ ႀကံစည္ေနသည့္ တယ္လီေနာကို တရားစြဲလိုက္ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံသား

တာဝန္မဲ့စြာ ကိုယ္လြတ္႐ုန္း ထြက္ခြာရန္ ႀကံစည္ေနသည့္ တယ္လီေနာကို တရားစြဲလိုက္ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံသား

Fidjeland မွ WIRED ၏ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းမႈကို ေျဖၾကားရာတြင္ ထည့္သြင္းေျပာဆိုသည္။တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူမ်ား၏ အဓိကသံသယကေတာ့ တယ္လီေနာကို လႊဲေျပာင္းလက္ခံမည့္

M 1 အုပ္စုသည္ စစ္အုပ္စု၏ ဖိအားေပးမႈကို မလြန္ဆန္ႏိုင္သည့္အဆုံး စစ္အုပ္စု အလိုက် လိုက္ေလ်ာလိုက္မည္ကိုပင္ ျဖစ္ေပသည္။

#crd

Leave a Reply

Your email address will not be published.