ခန္႔မွန္းထားသည့္အတိုင္း ႐ုရွားသမၼတ ပူတင္ စ၍ ေမႊပါၿပီ

News

ခန္႔မွန္းထားသည့္အတိုင္း ႐ုရွားသမၼတ ပူတင္ စ၍ ေမႊပါၿပီ

႐ုရွားသမၼတ ပူတင္က ယူကရိန္းနိုင္ငံအတြင္းမွာ ရွိေနၾကတဲ့ လြတ္ေျမာက္နယ္ေၿမ ၂ခုျဖစ္ၾကတဲ့Luhanskႏွင့္Donetskတို႔ကိုအခ်ဳပ္အျခာအာဏာပိုင္နိုင္ငံမ်ား
အျဖစ္အသိမွတ္ျပဳ​တဲ့အေနျဖင့္ အမိန္႔ဒီကရီေၾကညာ ခ်က္ ႏွစ္ရပ္ကို ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၁ရက္ေန႔ ေန႔စြဲျဖင့္ လက္မွတ္ေရးထိုးၿပီးေတာ့ ထုတ္ျပန္ေၾကညာလိုက္ပါ

သည္။

အဲဒိလို ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္လိုက္ၿပီးေနာက္မွာ ၎နယ္ ႏွစ္ခုကို အကာအကြယ္ေပးၿပီး၊ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ထိန္းသိမ္းတဲ့အေနျဖင့္ ၎ေနရာမ်ားသို႔ ႐ုရွားတပ္
ေတြကို ေစလႊတ္ေတာ့မည္ျဖစ္ၿပီး၊အမိန္႔ညႊန္ၾကားခ်က္လည္း ေပးထားၿပီးၿပီလို႔သိရွိရပါသည္။

hihihihihihihihihi

this is test

အဲဒိအေရးေၾကာင့္ လက္ရွိ၌ ကုလ လုံျခဳံေရးေကာင္စီ အေရးေပၚအစည္းအေဝးလုပ္ေနပါၿပီ။တ႐ုတ္ကေတာ့
ထိန္းထိန္းသိမ္းသိမ္းလုပ္ၾကဖို႔ရန္ ေတာင္းဆိုလိုက္ပါသည္။ယူကရိန္းမွာ ရွိေနၾကတဲ့အေမရိကန္သံ႐ုံးဝန္ထမ္းေတြဟာပိုလန္နိုင္ငံသို႔ ထြက္ခြါ ေရႊ႕ေျပာင္းလိုက္ၾကၿပီလည္းျဖစ္ၾကသလို၊

ၾသစေၾတးလ် သံ႐ုံးဝန္ထမ္းေတြလည္း ပိုလန္သို႔မဟုတ္ ရိုေမးနီးယားနိုင္ငံ တခုခုသို႔ ေရႊ႕ေျပာင္း
ၾကဖို႔ရန္ ၾသစေၾတးလ် အစိုးရက ညႊန္ၾကားခဲ့ၿပီးလည္းျဖစ္ပါသည္။လက္ရွိသတင္းမ်ားအရ ႐ုရွားက ထိုနယ္ ႏွစ္ခု၌ စစ္လက္နက္အင္အား အျပည့္အစုံနဲ႔တပ္ျဖန္႔ေနရာယူေနၿပီလို႔လည္းသိရွိရပါသည္။

​႐ုရွားရဲ့ အခုလိုလုပ္လိုက္တဲ့ လုပ္ရပ္ေၾကာင့္ကမၻာ့ေရႊေဈး၊ေရနံေဈးတို႔ကအတက္ရွိေနၾကၿပီး၊ခရစ္တ္ိုေငြေၾကးေတြကေတာ့ အက်ဖိအားဝင္ၿပီးေတာ့ အက်ဘက္သို႔ ဆင္းေနၾကပါသည္။စေတာ့ေတြ အက်
ဘက္ ဆင္းနိုင္ေခ် ရွိနိုင္။

ေရနံ၊ေရႊေဈးတို႔ကလက္ရွိ အေနအထားကေန ဆက္ၿပီးအတက္ရွိနိုင္ေသးပါသည္။ၿပီးခဲ့တဲ့၁၉၉၀ႏွစ္ထဲ
၌ အီရတ္က ကူဝိတ္ကို က်ဴးေက်ာ္တိုက္ခိုက္မႈ လုပ္ခဲ့စဥ္တုန္းက

ေရနံေဈးဟာတစည္ေပါက္ေဈး ေဒၚလာ ၂၀ ကေန ေဒၚလာ၄၀အထိ ႏွစ္ဆတက္သြားခဲ့ပါသည္။႐ုရွားစေတာ့ေတြက တရက္တည္းအတြင္း အက်
ႏႈန္း-၁၄%အထိ ရွိခဲ့ၿပီလည္းျဖစ္ပါသည္။

KoNayNay

Leave a Reply

Your email address will not be published.