႐ုရွား CDM စစ္သားေတြ .. ပထမေန႔မွာပဲ ယူနီေဖာင္းပါ အကုန္ထားၿပီး ေျပးတာ(ရုပ္သံ)

International News

႐ုရွား CDM စစ္သားေတြ .. ပထမေန႔မွာပဲ ယူနီေဖာင္းပါ အကုန္ထားၿပီး ေျပးတာ(ရုပ္သံ)
ရုပ္သံကို ေအာက္ဆံုးတြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္…။

႐ုရွား CDM စစ္သားေတြ .. ပထမေန႔မွာပဲ ယူနီေဖာင္းပါ အကုန္ထားၿပီး ေျပးတာ(ရုပ္သံ)

႐ုရွား CDM စစ္သားေတြ .. ပထမေန႔မွာပဲ ယူနီေဖာင္းပါ အကုန္ထားၿပီး ေျပးတာ(ရုပ္သံ)

႐ုရွား CDM စစ္သားေတြ .. ပထမေန႔မွာပဲ ယူနီေဖာင္းပါ အကုန္ထားၿပီး ေျပးတာ(ရုပ္သံ)

႐ုရွား CDM စစ္သားေတြ .. ပထမေန႔မွာပဲ ယူနီေဖာင္းပါ အကုန္ထားၿပီး ေျပးတာ(ရုပ္သံ)

hihihihihihihihihi

this is test

ရုပ္သံကို ေအာက္ဆံုးတြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္…။

႐ုရွား CDM စစ္သားေတြ .. ပထမေန႔မွာပဲ ယူနီေဖာင္းပါ အကုန္ထားၿပီး ေျပးတာ(ရုပ္သံ)

ရုပ္သံကို ေအာက္ဆံုးတြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္…။

႐ုရွား CDM စစ္သားေတြ .. ပထမေန႔မွာပဲ ယူနီေဖာင္းပါ အကုန္ထားၿပီး ေျပးတာ(ရုပ္သံ)
႐ုရွား CDM စစ္သားေတြ .. ပထမေန႔မွာပဲ ယူနီေဖာင္းပါ အကုန္ထားၿပီး ေျပးတာ(ရုပ္သံ)

႐ုရွား CDM စစ္သားေတြ .. ပထမေန႔မွာပဲ ယူနီေဖာင္းပါ အကုန္ထားၿပီး ေျပးတာ(ရုပ္သံ)

႐ုရွား CDM စစ္သားေတြ .. ပထမေန႔မွာပဲ ယူနီေဖာင္းပါ အကုန္ထားၿပီး ေျပးတာ(ရုပ္သံ)
ရုပ္သံကို ေအာက္ဆံုးတြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္…။

႐ုရွား CDM စစ္သားေတြ .. ပထမေန႔မွာပဲ ယူနီေဖာင္းပါ အကုန္ထားၿပီး ေျပးတာ(ရုပ္သံ)

ရုပ္သံကို ေအာက္ဆံုးတြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္…။
႐ုရွား CDM စစ္သားေတြ .. ပထမေန႔မွာပဲ ယူနီေဖာင္းပါ အကုန္ထားၿပီး ေျပးတာ(ရုပ္သံ)

႐ုရွား CDM စစ္သားေတြ .. ပထမေန႔မွာပဲ ယူနီေဖာင္းပါ အကုန္ထားၿပီး ေျပးတာ(ရုပ္သံ)

႐ုရွား CDM စစ္သားေတြ .. ပထမေန႔မွာပဲ ယူနီေဖာင္းပါ အကုန္ထားၿပီး ေျပးတာ(ရုပ္သံ)
႐ုရွား CDM စစ္သားေတြ .. ပထမေန႔မွာပဲ ယူနီေဖာင္းပါ အကုန္ ထားၿပီး ေျပးတာ(ရုပ္သံ)

ရုပ္သံကို ေအာက္ဆံုးတြင္ ေဖာ္ျပ ထား ပါ သည္…။

Credit

Unicode

ရုရှား CDM စစ်သားတွေ .. ပထမနေ့မှာပဲ ယူနီဖောင်းပါ အကုန်ထားပြီး ပြေးတာ(ရုပ်သံ)
ရုပ်သံ ကို အောက် ဆုံး တွင် ဖော်ပြ ထား ပါ သည်…။

ရုရှား CDM စစ်သားတွေ .. ပထမနေ့မှာပဲ ယူနီဖောင်းပါ အကုန်ထားပြီး ပြေးတာ(ရုပ်သံ)
႐ုရွား CDM စစ္သားေတြ .. ပထမေန႔မွာပဲ ယူနီေဖာင္းပါ အကုန္ထားၿပီး ေျပးတာ(ရုပ္သံ)

႐ုရွား CDM စစ္သားေတြ .. ပထမေန႔မွာပဲ ယူနီေဖာင္းပါ အကုန္ထားၿပီး ေျပးတာ(ရုပ္သံ)

႐ုရွား CDM စစ္သားေတြ .. ပထမေန႔မွာပဲ ယူနီေဖာင္းပါ အကုန္ထားၿပီး ေျပးတာ(ရုပ္သံ)
ရုပ်သံကို အောက်ဆုံးတွင် ဖော်ပြထားပါသည်…။

ရုရှား CDM စစ်သားတွေ .. ပထမနေ့မှာပဲ ယူနီဖောင်းပါ အကုန်ထားပြီး ပြေးတာ(ရုပ်သံ)

ရုပ်သံကို အောက်ဆုံးတွင် ဖော်ပြထားပါသည်…။

ရုရှား CDM စစ်သားတွေ .. ပထမနေ့မှာပဲ ယူနီဖောင်းပါ အကုန်ထားပြီး ပြေးတာ(ရုပ်သံ)
႐ုရွား CDM စစ္သားေတြ .. ပထမေန႔မွာပဲ ယူနီေဖာင္းပါ အကုန္ထားၿပီး ေျပးတာ(ရုပ္သံ)

႐ုရွား CDM စစ္သားေတြ .. ပထမေန႔မွာပဲ ယူနီေဖာင္းပါ အကုန္ထားၿပီး ေျပးတာ(ရုပ္သံ)

႐ုရွား CDM စစ္သားေတြ .. ပထမေန႔မွာပဲ ယူနီေဖာင္းပါ အကုန္ထားၿပီး ေျပးတာ(ရုပ္သံ)
ရုပ် သံ ကို အောက် ဆုံး တွင် ဖော်ပြ ထား ပါ သည်…။

 

ရုရှား CDM စစ်သားတွေ .. ပထမနေ့မှာပဲ ယူနီ ဖောင်းပါ အကုန်ထားပြီး ပြေးတာ(ရုပ်သံ)

ရုပ် သံ ကို အောက် ဆုံ းတွင် ဖော် ပြ ထား ပါ သည်…။

ရုရှား CDM စစ် သားတွေ .. ပထမ နေ့မှာပဲ ယူနီဖောင်းပါ အကုန်ထားပြီး ပြေးတာ(ရုပ်သံ)
႐ုရွား CDM စစ္သားေတြ .. ပထမေန႔မွာပဲ ယူနီေဖာင္းပါ အကုန္ထားၿပီး ေျပးတာ(ရုပ္သံ)

႐ုရွား CDM စစ္သားေတြ .. ပထမေန႔မွာပဲ ယူနီေဖာင္းပါ အကုန္ထားၿပီး ေျပးတာ(ရုပ္သံ)

႐ုရွား CDM စစ္သားေတြ .. ပထမေန႔မွာပဲ ယူနီေဖာင္းပါ အကုန္ထားၿပီး ေျပးတာ(ရုပ္သံ)
ရုပ် သံ ကို အော က်ဆုံးတွင် ဖော်ပြ ထား ပါ သည်…။

crd

Leave a Reply

Your email address will not be published.