အာဏာရွင္ ပူတင္၏လက္ကုိင္ဒုတ္မ်ား ယူကရိန္းျပည္သူတုိ့၏ ပစၥည္းမ်ားအား ခုိးယူ(ရုပ္သံ)

News

အာဏာရွင္ ပူတင္၏လက္ကုိင္ဒုတ္မ်ား ယူကရိန္းျပည္သူတုိ့၏ ပစၥည္းမ်ားအား ခုိးယူ(ရုပ္သံ)
ရုပ္သံကို ေအာက္ဆံုး တြင္ ေဖာ္ျပ ထားပါ သည္…။

Kamenets-Podolsky ၿမိဳ႕မွာ အရပ္ဝတ္နဲ႔ အရပ္ကား သုးံကာ႐ုရွား စစ္သားအဖ်က္သမားမ်ားကို ယူကရိန္းစစ္တပ္က ဖမ္းဆီးလိုက္ ပါတယ္……

အာဏာရွင္ ပူတင္၏လက္ကုိင္ဒုတ္မ်ား ယူကရိန္းျပည္သူတုိ့၏ ပစၥည္းမ်ားအား ခုိးယူ(ရုပ္သံ)

 

hihihihihihihihihi

this is test

အာဏာရွင္ ပူတင္၏လက္ကုိင္ဒုတ္မ်ား ယူကရိန္းျပည္သူတုိ့၏ ပစၥည္းမ်ားအား ခုိးယူ(ရုပ္သံ)

အာဏာရွင္ ပူတင္၏လက္ကုိင္ဒုတ္မ်ား ယူကရိန္းျပည္သူတုိ့၏ ပစၥည္းမ်ားအား ခုိးယူ(ရုပ္သံ)

ထုိ့ျပင္ ရုရွားစစ္သား မ်ားသည္ ယူကရိန္းျပည္သူ တုိ့၏ ပစၥည္းမ်ားကုိ ခုိးဆုိး လုယက္ ယူေဆာင္ေနတာကုိလည္း

ျပည္သူတစ္ဦးက ရုိက္ယူ ထားတာကုိ လည္းေတြ့ျမင္ေန ရပါတယ္…….

ရုရွား စစ္သားတစ္ခ်ို့ ခႏၶာကုိယ္ ပိန္လွီေနျပီး အစာေရဆာ ျပည္ဝသည့္ ပုံမေပါက္ပဲ အာဟာရ ခ်ို့တဲ့သည့္အေနအထား ကုိလည္းေတြ့ျမင္ေန ရပါတယ္…….
အာဏာရွင္ ပူတင္၏လက္ကုိင္ဒုတ္မ်ား ယူကရိန္းျပည္သူတုိ့၏ ပစၥည္းမ်ားအား ခုိးယူ(ရုပ္သံ)

အာဏာရွင္ ပူတင္၏လက္ကုိင္ဒုတ္မ်ား ယူကရိန္းျပည္သူတုိ့၏ ပစၥည္းမ်ားအား ခုိးယူ(ရုပ္သံ)

အာဏာရွင္ ပူတင္၏လက္ကုိင္ဒုတ္မ်ား ယူကရိန္းျပည္သူတုိ့၏ ပစၥည္းမ်ားအား ခုိးယူ(ရုပ္သံ)

တုိက္ပြဲက ေနရာအနွ့ံလုိျဖစ္ပြားေနျပီး ယူကရိန္း သမၼတ Zelensky ဦးေဆာင္ျပီး စစ္ယူနီေဖာင္းကို ၀တ္ဆင္ကာ

 

႐ုရွားကို ေသသည္အထိ တိုက္ခိုက္ ရန္အတြက္ ေရွ႕တန္းသို႔ ေသနတ္ယူေဆာင္ကာ

တုိက္ပြဲဝင္ေနသည္ဟု သိရသည္…….

crd

Leave a Reply

Your email address will not be published.