ပြည်သူ များ အားကိုးတဲ NUG Technology နည်းပညာ ကိုယ်ပျောက် Drone၊…..မိုင်၁၂၀ ထိ ရောက်ရှိ နိုင်ပြီး ၊ ၄၈ နာရီ ထိသုံးပြုနိုင်

International News

ပွညျသူ မြား အားကိုးတဲ NUG Technology နညျးပညာ ကိုယျပြောကျ Drone၊…..မိုငျ၁၂၀ ထိ ရောကျရှိ နိုငျပွီး ၊ ၄၈ နာရီ ထိသုံးပွုနိုငျ

ပွညျသူ မြား အားကိုးတဲ NUG Technology နညျးပညာ ကိုယျပြောကျ Drone၊…..မိုငျ၁၂၀ ထိ ရောကျရှိ နိုငျပွီး ၊ ၄၈ နာရီ ထိသုံးပွုနိုငျ

ယနေ့ တမူးမွို့ တမူးခရိုငျ အတှငျး လေ့လာရေး ဖွဈရောကျရှိလာတဲ့ ပွညျသူ မြား အားကိုးတဲ NUG technology နညျးပညာ ကိုယျပြောကျ drone၊…..မိုငျ၁၂၀ ထိ ရောကျရှိ နိုငျပွီး ၊ ၄၈ နာရီ ထိသုံးပွုနိုငျ တဲ နောကျဆုံးပေါျ drone.

အရေးတောျပုံ အောငျ ကို အောငျရ တော့မညျ။

#crd

ယနေ့ တမူးမြို့ တမူးခရိုင် အတွင်း လေ့လာရေး ဖြစ်ရောက်ရှိလာတဲ့ ပြည်သူ များ အားကိုးတဲ NUG technology နည်းပညာ ကိုယ်ပျောက် drone၊…..မိုင်၁၂၀ ထိ ရောက်ရှိ နိုင်ပြီး ၊ ၄၈ နာရီ ထိသုံးပြုနိုင် တဲ နောက်ဆုံးပေါ် drone.

အရေးတော်ပုံ အောင် ကို အောင်ရ တော့မည်။

#crd

ပွညျသူ မြား အားကိုးတဲ NUG Technology နညျးပညာ ကိုယျပြောကျ Drone၊…..မိုငျ၁၂၀ ထိ ရောကျရှိ နိုငျပွီး ၊ ၄၈ နာရီ ထိသုံးပွုနိုငျ
ပွညျသူ မြား အားကိုးတဲ NUG Technology နညျးပညာ ကိုယျပြောကျ Drone၊…..မိုငျ၁၂၀ ထိ ရောကျရှိ နိုငျပွီး ၊ ၄၈ နာရီ ထိသုံးပွုနိုငျ
ယနေ့ တမူးမွို့ တမူးခရိုငျ အတှငျး လေ့လာရေး ဖွဈရောကျရှိလာတဲ့ ပွညျသူ မြား အားကိုးတဲ NUG technology နညျးပညာ ကိုယျပြောကျ drone၊…..မိုငျ၁၂၀ ထိ ရောကျရှိ နိုငျပွီး ၊ ၄၈ နာရီ ထိသုံးပွုနိုငျ တဲ နောကျဆုံးပေါျ drone.

အရေးတောျပုံ အောငျ ကို အောငျရ တော့မညျ။

#crd

ယနေ့ တမူးမြို့ တမူးခရိုင် အတွင်း လေ့လာရေး ဖြစ်ရောက်ရှိလာတဲ့ ပြည်သူ များ အားကိုးတဲ NUG technology နည်းပညာ ကိုယ်ပျောက် drone၊…..မိုင်၁၂၀ ထိ ရောက်ရှိ နိုင်ပြီး ၊ ၄၈ နာရီ ထိသုံးပြုနိုင် တဲ နောက်ဆုံးပေါ် drone.

အရေးတော်ပုံ အောင် ကို အောင်ရ တော့မည်။
#crd

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *